Provincie Zuid-Holland innoveert

Provincie Zuid-Holland, juli 2018

De N470 wordt een weg vol innovaties. De provincie Zuid-Holland heeft een aantal innovaties voorgeschreven op het gebied van geluid, luchtkwaliteit en energie.

Energy Wall

De Energy Wall is een geluidsmuur die tegelijkertijd energie opwekt. Hoe de energie wordt opgewekt, is een uitdaging die de provincie aan de markt heeft voorgelegd. In het scherm kunnen meerdere duurzame innovaties worden getest en geoptimaliseerd. Denk daarbij aan zonnecellen en kleine windturbines. De opgewekte energie kan direct worden gebruikt voor de verlichting en de verkeerslichten. Wanneer deze toepassingen voldoende rendabel zijn, kunnen ze op grote schaal worden toegepast binnen de provincie.

Proeftuin asfalt

Sommige innovaties hebben zich al bewezen in het lab, maar moeten nog in de praktijk getest worden. Daarvoor biedt de provincie zogenoemde proeftuinvakken aan. Het asfaltmengsel bepaalt voor een groot deel hoe energiezuinig een weg is. Zo zorgt een vlakker wegoppervlak bijvoorbeeld voor minder weerstand en kan de samenstelling van het mengsel zorgen voor minder geluidsoverlast. Tegelijkertijd is het belangrijk dat een mengsel wel voldoet aan alle veiligheidseisen. Binnen het traject zijn 2 locaties aangewezen als proeftuinvlakken waar nieuwe asfaltmengsels met verschillende eigenschappen getest kunnen worden.

Geluidsreductie in tunnels

Op een aantal locaties langs de N470 wordt geluidsoverlast ervaren. Vooral de gemeente Pijnacker-Nootdorp krijgt klachten binnen over geluidshinder. Tunnelgeluid is daarbij een van de meest hinderlijke stoorbronnen. Daarom wil de provincie bij twee tunnels van de N470 een proef doen met innovatieve geluidsreducerende maatregelen. Het gaat om de tunnel onder de Zuideindseweg ter hoogte van bedrijventerrein Ruyven in Delfgauw en de Parkkamerstunnel ter hoogte van woonwijk Oostmeerpolder in Pijnacker. De aannemer wordt uitgedaagd zelf geluidsreducerende innovaties aan te dragen.

Gedurende de testperiode van 12 jaar zal de tunnel natuurlijk wel voldoen aan de eisen die de provincie stelt aan verkeersveiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid. Daarnaast moeten de toegepaste producten beschikbaar zijn voor toekomstige toepassingen in de provincie en moeten ze bijdragen aan het verduurzamen van de N470.

CityTree

De CityTree is een bio-tech filter dat de luchtkwaliteit meetbaar verbetert. Het mos in de CityTree bindt fijnstof, stikstofoxiden en CO2-equivalenten. Daarnaast produceert ze zuurstof en koelt ze de lucht af. De watertoevoer voor de planten is zelfvoorzienend dankzij een ingebouwde tank met een volautomatisch bewaterings- en voedingssysteem. Geïnstalleerde zonnepanelen wekken de energie op die nodig is voor de werking van de CityTree.

De provincie zal in april 2018 3 CityTrees plaatsen: bij metro Pijnacker-Zuid, bij bedrijventerrein Schieoevers in Delft en op het Binnenplein van het provinciehuis in Den Haag.

Bron:

Provincie Zuid Holland

Leave Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *