Arcadis ontwikkelt app geluidhinder windmolens

Arcadis, juli 2018

Als onderdeel van de energietransitie komen er steeds meer windparken. Een belangrijk nadelig aspect bij de ontwikkeling hiervan, is overlast door geluid. Geluidshinder is een complex samenspel van factoren. De hoogte van het geluidsniveau, het karakter van het geluid en de geluidsgevoeligheid van de individuele persoon bepalen niet alleen of er hinder optreedt. Ook de zichtbaarheid van windturbines, de (on)voorspelbaarheid van het geluid, de bezorgdheid van mensen en de houding tegenover windenergie bepalen of omwonenden hinder ondervinden.

Voorspellen geluid windmolens

Het geluid van windturbines is sterk afhankelijk van het weer. Dat geldt niet alleen voor de productie van het geluid, maar ook voor de overdracht naar de omgeving. Voor omwonenden is het geluid onvoorspelbaar. Dat wordt als extra hinderlijk ervaren. Vanuit de gedachte dat omwonenden minder hinder ervaren als ze meer inzicht hebben in hoe het geluid van windturbines zich gedraagt, heeft Arcadis de applicatie Geluidsverwachting.nl ontwikkeld.

De App

De app Geluidsverwachting.nl biedt omwonenden een korte termijn verwachting van het geluidsniveau voor hun eigen woning. Zij kunnen eenvoudig zien wat het verwachte geluidsniveau is. De app zet daarnaast het geluidsniveau in verhouding ten opzichte van overige geluidsbronnen in de buurt, zoals bijvoorbeeld een snelweg. Ook kunnen de omwonenden met de app eenvoudig doorgeven hoe zij het geluid ervaren en zien hoeveel elektriciteit er wordt opgewekt. Met de feedbackoptie van de applicatie kunnen we de hinderbeleving in beeld brengen en vergaren we meer kennis over de invloed van het omgevingsgeluid en de meteorologische omstandigheden op de hinderbeleving. Deze kennis draagt bij aan de ontwikkeling van nieuwe windparken en kan de hinder van bestaande windparken verminderen.

Bron:

Arcadis

Leave Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *