Jurisprudentie juli 2018

Judith Doorschot en Ronald Gijsel (M+P), juli 2018 (Daniëlla Nijman is met verlof. Judith Doorschot en Ronald Gijsel vervangen haar de komende maanden. Verkeerslawaai Dordrecht, ABRvS, 27 juni 2018, ECLI:NL:RVS:2018: 2137 Tegen het bestemmingsplan “Chw bestemmingsplan Dordtse Kil IV” is beroep ingesteld door Milieudefensie, het Nationaal Landschapskundig Museum en enkele omwonenden. Een van de omwonenden